תבנית:מפרשים למסכת ברכות


1- שם מפרש (כולל מלת "חידושי" כגון חידושי הרשב"א)
2 - פרק נוכחי


דוגמא: {{מפרשים למסכת ברכות|חידושי הרשב"א|ג|}}