שער הפסוקים

ספר
שער הפסוקים
הוא השער הרביעי
מן השמונה שערים המפורסמים, ובו דרשות נעלמות וסתרי תורה על כל התנ"ך, אשר חבר הקדוש האלקי רבינו מוה״ר רבי חיים וויטאל זצללה״ה אשר קבל מפי רבו התנא האלקי רבינו הקדוש מוה״ר יצחק לוריא אשכנזי זיעועכי״א. אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל.
והוא מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה״ר שמואל וויטאל זצ״ל שהעתיקם מכתב יד קודש אביו מוה״ר חיים וויטאל זצללה"ה עצמו.
ע"פ נוסח השער דפוס ירושלים ה'תרכ"א

תוכן הענייניםעריכה


חלק ראשון - שער הפסוקיםעריכה

 1. ספר בראשית
 2. ספר שמות
 3. ספר ויקרא, במדבר, דברים
 4. חמש מגילות
 5. נביאים
 6. יתר כתובים

חלק שני - ספר הליקוטיםעריכה

טקסט זה עוד לא הועלה וניתן למצוא בסריקות PDF בהיברובוקס כאן

 1. ספר בראשית
 2. ספר שמות
 3. ספר ויקרא, במדבר, דברים
 4. חמש מגילות
 5. נביאים
 6. יתר כתובים

ראו גםעריכה