שיר השירים פרק ז (כתיב מסורה)

שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים.
מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן.
שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים.
שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה.
צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק.
ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים. {ס}


מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים.
זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות.
אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים.
וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים.
אני לדודי ועלי תשוקתו.
לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים.
נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דודי לך.
הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך.


שיר השירים
טקסט לא מנוקד
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
טקסט מנוקד:
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
עשרים וארבעה ספרי מקרא
תורה
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נביאים
נביאים ראשונים: יהושע שופטים שמואל מלכים
נביאים אחרונים: ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר
תרי עשר: הושע · יואל · עמוס · עובדיה · יונה · מיכה · נחום · חבקוק · צפניה · חגי · זכריה · מלאכי
כתובים
ספרי אמ"ת חמש מגילות כתובים אחרונים
תהלים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא-נחמיה
דברי הימים
תנ"ך עם פירוש | קריאה בטעמי המקרא (אודיו) | מקראות גדולות
ראו עוד: נושאים בתנ"ך | אישים בתנ"ך | מקומות בתנ"ך | מספרים בתנ"ך