שיר השירים פרק ד (כתיב מסורה)

הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד.
שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם.
כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך.
כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים.
שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים.
עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה.
כלך יפה רעיתי ומום אין בך. {ס}


אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים.
לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך.
מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים.
נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון. {ס}


גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום.
שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים.
נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים.
מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון.
עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו.


שיר השירים
טקסט לא מנוקד
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
טקסט מנוקד:
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
עשרים וארבעה ספרי מקרא
תורה
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נביאים
נביאים ראשונים: יהושע שופטים שמואל מלכים
נביאים אחרונים: ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר
תרי עשר: הושע · יואל · עמוס · עובדיה · יונה · מיכה · נחום · חבקוק · צפניה · חגי · זכריה · מלאכי
כתובים
ספרי אמ"ת חמש מגילות כתובים אחרונים
תהלים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא-נחמיה
דברי הימים
תנ"ך עם פירוש | קריאה בטעמי המקרא (אודיו) | מקראות גדולות
ראו עוד: נושאים בתנ"ך | אישים בתנ"ך | מקומות בתנ"ך | מספרים בתנ"ך