שיר השירים פרק ג (כתיב מסורה)

אותיות ללא ניקוד (כתיב המסורה)עריכה

על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו.
אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו.
מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם.
כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי.
השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. {ס}


מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל.
הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל.
כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות. {ס}


אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון.
עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם.
צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו. {ס}


שיר השירים
טקסט לא מנוקד
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
טקסט מנוקד:
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
עשרים וארבעה ספרי מקרא
תורה
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נביאים
נביאים ראשונים: יהושע שופטים שמואל מלכים
נביאים אחרונים: ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר
תרי עשר: הושע · יואל · עמוס · עובדיה · יונה · מיכה · נחום · חבקוק · צפניה · חגי · זכריה · מלאכי
כתובים
ספרי אמ"ת חמש מגילות כתובים אחרונים
תהלים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא-נחמיה
דברי הימים
תנ"ך עם פירוש | קריאה בטעמי המקרא (אודיו) | מקראות גדולות
ראו עוד: נושאים בתנ"ך | אישים בתנ"ך | מקומות בתנ"ך | מספרים בתנ"ך