שיר השירים פרק ב (כתיב מסורה)

אני חבצלת השרון שושנת העמקים.
כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות.
כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי.
הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה.
סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני.
שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני.
השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. {ס}


קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות.
דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים.
ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך.
כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו.
הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו.
התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך. {ס}


יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה. {ס}


אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר.
דודי לי ואני לו הרעה בשושנים.
עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר.


שיר השירים
טקסט לא מנוקד
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
טקסט מנוקד:
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח
עשרים וארבעה ספרי מקרא
תורה
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נביאים
נביאים ראשונים: יהושע שופטים שמואל מלכים
נביאים אחרונים: ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר
תרי עשר: הושע · יואל · עמוס · עובדיה · יונה · מיכה · נחום · חבקוק · צפניה · חגי · זכריה · מלאכי
כתובים
ספרי אמ"ת חמש מגילות כתובים אחרונים
תהלים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא-נחמיה
דברי הימים
תנ"ך עם פירוש | קריאה בטעמי המקרא (אודיו) | מקראות גדולות
ראו עוד: נושאים בתנ"ך | אישים בתנ"ך | מקומות בתנ"ך | מספרים בתנ"ך