שולחן ערוך יורה דעה שמה ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

קטן המאבד עצמו לדעת -- חשוב כשלא לדעת. וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המלך -- אין מונעין ממנו כל דבר.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ו) כשאול המלך. שהרג את עצמו לפי שראה שהפלשתים יעשו בו כרצונם ויהרגוהו:באר היטב

(ד) כשאול: שהרג את עצמו לפי שראה שהפלשתים יעשו בו כרצונם ויהרגוהו.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש