שולחן ערוך יורה דעה שמה ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מנודה שמת -- דינו כמאבד עצמו לדעת; אין קורעין ולא חולצין ולא מספידין עליו ומניחין אבן על ארונו. והני מילי באפקירותא כשעובר על דברי תורה. אבל בממונא, כיון שמת, פטור מגזירתם ואין מניחים אבן על ארונו ומספידין אותו כראוי.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ז) מנודה כו'. כפול לעיל סי' של"ד ס"ג:באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש