פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

"על הארץ" יכתוב בראש השיטה אחרונה ולא יכתוב בה יותר.

מפרשים

באר היטב

(ז) בראש:    הטעם דשטה שלפניה מסיימת השמים ורחוקה מהתחלת שטה האחרונה דכתיב שם על הארץ והוא רמז כי היכי דמרחקי שמים מארץ כן ירבו ימיכם. ט"ז.▲ חזור לראש