שולחן ערוך יורה דעה רפב י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

ספר תורה שבלה או נפסל -- נותנין אותו בכלי חרס וקוברין אותו אצל תלמיד חכם וזו היא גניזתו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יא) אצל ת"ה. אפילו אינו אלא שונה הלכות ולא שימש ת"ח כ"כ בא"ח סי' קנ"ד ס"ה:


ט"ז

בכלי חרס. שיש לו קיום ימים רבים:

באר היטב

(ט) ת"ח:    אפי' אינו אלא שונה הלכות ולא שימש ת"ח כ"כ באורח חיים סימן קנ"ד ס"ה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש