שולחן ערוך יורה דעה רפב ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כל הטמאים אפילו נדות מותרים לאחוז בספר תורה ולקרות בו; והוא שלא יהיו ידיהם מטונפות או מלוכלכות.

מפרשים

ט"ז

אפי' נדות. ע' בא"ח סימן פ"ח דין נשים נדות לתפלה:

באר היטב

(ח) נדות:    ועיין באורח חיים סימן פ"ח מדין נשים נדות לתפלה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש