שולחן ערוך יורה דעה רמה יב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

לא יבטלו התינוקות כלל, חוץ מערב שבת טדוערב יום טוב בסוף היום.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ט) וערב יום טוב - והרמב"ם כתב דגם ביו"ט מבטלין וכן כתב בית יוסף בשמו ומביאו בדרישה:


טורי זהב

(ד) ועיו"ט - ב"י כתב שמדברי רמב"ם נראה דגם ביו"ט מבטלין:

באר היטב

▲ חזור לראש