שולחן ערוך יורה דעה רמה יג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אין מבטלין התינוקות, אפלו לבנין בית המקדש.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש