שולחן ערוך יורה דעה רמה יא


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

יושב ומלמדם כל היום וקצת מהלילה, כדי לחנכם ללמד ביום ובלילה.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש