פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

יושב ומלמדם כל היום וקצת מהלילה, כדי לחנכם ללמד ביום ובלילה.

מפרשים