שולחן ערוך יורה דעה קפא ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

המקיף את הקטן חייב. (אבל מותר להקיף את העובד כוכבים או את האשה (ב"י בשם הרא"ש) ויש מסתפקים בדבר (ב"י בשם י"א).

וקטן מותר להיות ניקף מן העובד כוכבים) (ר"ן פרק אלו הן הגולין):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) אבל מותר כו'. דל"ד לקטן דאתי לכלל חיובא כשיהיה גדול:

(ד) ויש מסתפקים כו'. בעט"ז השמיט זה ולא כ' רק הסברא הראשונה וכ"נ דעת הב"ח:


ט"ז

באר היטב

(ג) מסתפקים:    בלבוש השמיט זה ולא כתב רק הסברא ראשונה וכ"נ דעת הב"ח.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש