שולחן ערוך יורה דעה קפא ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אינו חייב אלא בתער ויש אוסרים במספריים כעין תער ויש לחוש לדבריהם:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) כעין תער. שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער:


ט"ז

באר היטב

(ב) כעין:    שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער. ש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש