שולחן ערוך יורה דעה ו ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

חתך מבהמה לחי שיש בו שינים חדים, ושחט בהם –- שחיטתו פסולה, מפני שהם כמגל. אבל בשן אחד זהקבוע בלחי –- שוחט בו לכתחילה. (והוא הדין בצפורן הקבוע ביד התלושה מן הגוף. ב"י).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ז) הקבוע בלחי דה"ל לחי כבית יד וכן בצפורן הקבוע ביד ב"י.


ט"ז

באר היטב

פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש