שולחן ערוך חושן משפט שנט ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל הגוזל את חבירו אפילו שוה פרוטה כאילו נוטל נפשו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

כאלו נוטל נפשו:    שנא' וקבע את קובעיה' נפש ולעיל בסי' שמ"ח ושל"ט כתבתי דיש פלוגת' בזה אם נפשו של גזלן או נפשו של נגזל קאמר:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש