פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שלז יד


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

אסור לפועל לאכול ממה שהוא אוכל אכילת גסה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אכילה גסה:    ג"ז כתבתי בר"ס זה דנלמד מדכתיב שבעך ולא אכילה גסה:באר היטב

▲ חזור לראש