שולחן ערוך חושן משפט שלז טו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

רשאי הפועל לטבל פתו בציר (פי' לחלוח היוצא מכניסת ועצירת הדג) כדי שיאכל ענבים הרבה ורשאי ב"ה להשקות את הפועל יין כדי שלא יאכל ענבים הרבה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

לטבל פתו בציר:    דלא ממעטינן ענבים ולא ענבים וד"א כנ"ל אלא שלא יהא ההכשר לתיקון הפירי אבל להכשר הפועל נפשו ע"י טיבול פתו בציר כדי לאכול הרבה לא נתמעט מזה ומותר וכן איפכא יכול הב"ה לעשות תקנה לנפשו שלא יאכל הפועל הרבה כגון להשקותו יין תחל' וכל כיוצ' בזה:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש