שולחן ערוך חושן משפט שלז יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין רשאי לאכול אלא בשעת עשיית מלאכה ולא שישב ויאמר מנעתי עצמי עד עתה ולא בטלתי לאכול ועל כן אשב עתה ואוכל ומפני תקנת בעל הבית שלא יתבטל ממלאכתו אמרו חכמים שאחר שגמר מלאכת שורה זו והולך להתחיל שורה אחרת יכול לאכול אע"פ שאינו בשעת מלאכה שטוב הוא לבע"ה כדי שלא יתבטל:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

שלא יתבטל ממלאכתו:    דבשעה שהוא אוכל א"א לו לעשות מלאכתו:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש