פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רצא י


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

העלה הבהמה לראש ההר ונפלה ומתה ה"ז פשיעה מתה שם כדרכה פטור:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

העלה הבהמה לראש ההר:    עפ"ר שם כתבתי דאפי' העלוה לרעות כל שאינו מרעה בהר יותר טוב מבמקום אחר חייב אם העלה שם ונפלה:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש