שולחן ערוך חושן משפט רצא י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

העלה הבהמה לראש ההר ונפלה ומתה הרי זה פשיעה מתה שם כדרכה פטור:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

העלה הבהמה לראש ההר:    עפ"ר שם כתבתי דאפי' העלוה לרעות כל שאינו מרעה בהר יותר טוב מבמקום אחר חייב אם העלה שם ונפלה:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש