שולחן ערוך חושן משפט רצא יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עלתה מאליה אפילו לא עלתה בעל כרחו אין זו פשיעה אלא דומה לגניבה ופטור שומר חנם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

עלתה מאליה כו' ופטור כו':    מיירי שהשומר הוא עמה באגם לשמרה מגנבים וזאבים דאל"כ הא כתב לפני זה דאם פשע בה ויצאה לאגם ונגנבה שהוא חייב וק"ל:


ט"ז

באר היטב

(יט) מאליה:    מיירי שהשומר הוא עמה באגם לשמרה מגנבים וזאבים דאל"כ הא נתבאר לעיל דאם פשע בה ויצאה לאגם ונגנבה שהוא חייב. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש