שולחן ערוך חושן משפט צז יג


שולחן ערוך

אם מדעתו מסר למלוה או לשליח בית דין כלים שעושים בהן אוכל נפש, מותר לקחתם.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אם מדעתו מסר למלוה כו'. כבר כתבתי טעמו בס"ו:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש