שולחן ערוך חושן משפט צג ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם מת הרי היורש משביע את שותף אביו או אריסו בטענת שמא:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) בטענת שמא כו'. עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' קי"ד:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש