שולחן ערוך חושן משפט פח ל


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ואם מסר לוה למלוה כתב ידו בפני עדים נתבאר בסימן (מ' וס"ט) שדינו כשטר שחתומים בו עדים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(נב) נתבאר כו'. ועמ"ש בזה בס"ס נ"א:


ט"ז

באר היטב

(לט) נתבאר:    עיין לעיל סוף סימן נ"א.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש