פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרעט

סעיף אעריכה

בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחלה ואחר כך נר שבת:

הגה: ומברך עליהם כמו בחול אף על פי שמדליקין בעוד היום גדול (ת"ה סימן ק"ב):