שולחן ערוך אורח חיים תרז ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עוונות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים שעבר ולא שנה עליהם, יגאפילו הכי יכול ידלחזור ולהתוודות עליהם:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ו) יכול לחזור:    ובגמ' קאמ' ה"ז משובח שנא' וחטאתי נגדי תמיד: 

משנה ברורה

(יג) אפילו הכי יכול וכו' – אף בין אדם לחבירו, גנב וגזל וכדומה, אף על פי שמחל לו והשיב את הגזילה, מכל מקום מתוודה ביום הכיפורים לעולם; דמכל מקום בין אדם למקום חטא. אבל אם הקניט חבירו בדברים, או עני המהפך בחררה, יש לומר כהאי גוונא, כיוון שביקש מחילה מחבירו והתוודה ביום כיפור אחד, אין צריך להתוודות ביום כיפור שנית [פמ"ג]:

(יד) לחזור ולהתוודות – ובגמרא קאמר, הרי זה משובח, משום שנאמר: "וחטאתי נגדי תמיד":

פירושים נוספים


▲ חזור לראש