פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקפט ה

שולחן ערוך

  • מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אינו מוציא אפילו עצמו, וצריך שיתקע לו בן חורין להוציאו.

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ז) אפילו עצמו – דלא אתי צד עבדות שבו ומוציא צד חירות שבו.


▲ חזור לראש