שולחן ערוך אורח חיים תקפט ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אינו מוציא אפילו עצמו, וצריך שיתקע לו בן חורין להוציאו.

מפרשים

ט"ז

מי שחציו עבד כו'. דלא אתא צד עבדות שבו ומוציא צד חירות שבו:

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ז) אפילו עצמו – דלא אתי צד עבדות שבו ומוציא צד חירות שבו.
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש