שולחן ערוך אורח חיים תקנד יד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הבא מן הדרך ורגליו כוכהות, מותר לרחוץ במים.

הגה: ומותר לשרות מפה במים בערב תשעה באב, ומוציאה מן המים, כזוהיא ימתנגבת, ומקנח בה פניו ידיו ורגליו; אפילו אינו עושה רק לתענוג שרי, כיון שהיא נגובה (טור):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טו) והיא מתנגבת:    עד שאין בה טופח להטפיח כ"מ בב"ח:

באר היטב

(י) מתנגבת:    עד שאין בה טופח ע"מ להטפיח. ב"ח מ"א.

ביאור הגר"א

ומותר לשרות כו'. גמ' פ' בתרא דיומא:

משנה ברורה

(כו) כהות וכו' – היינו שהיו עייפים מחמת טורח הדרך, מותר, שאין זה מחמת תענוג, אלא לרפואה לחזקם:

(כז) והיא מתנגבת – עד שאין בה טופח על מנת להטפיח, הא לאו הכי אסור:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש