שולחן ערוך אורח חיים רנא

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן רנא | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

העושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה. יש מפרשים מנחה גדולה ויש מפרשים מנחה קטנה:

הגה: ודוקא כשעושה המלאכה דרך קבע, אבל אם עושה אותה דרך עראי לפי שעה ולא קבע עלי, שרי (בית יוסף בשם אור זרוע). לכן מותר לכתוב אגרות שלומים וכל כיוצא בזה (דברי עצמו):

סעיף בעריכה

לתקן בגדיו וכליו לצורך שבת מותר כל היום:

הגה: והוא הדין בגדי חברו אם הוא לצורך שבת ואינו נוטל עליו שכר (בית יוסף).

והוא הדין למי שכותב ספרים לעצמו דרך לימודו:

הגה: אבל אסור לכתוב לחבירו בשכר (מרדכי פרק מקום שנהגו). ומסתפרין כל היום אפילו מספר ישראל (כל-בו ובית יוסף) ויש לאדם למעט קצת בלמודו בערב שבת כדי שיכין צרכי שבת (ש"ג פרק טז דשבת, ירושלמי פרק קמא דתענית):