פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קנז

סעיף אעריכה

כשיגיע שעה רביעית יקבע סעודתו ואם הוא תלמיד חכם ועוסק בלמודו ימתין עד שעה ו'. ולא יאחר יותר דהוי כזורק אבן לחמת אם לא טעם מידי בצפרא