פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים לב כט

שולחן ערוך

אם אין הפרשיות שגורות בפיו צריך שיכתוב מתוך הכתב:

מפרשים

מגן אברהם

(מא) שגורות בפיו:    ואם מקצת הפ' שגורה בפיו מותר לכתוב אותה מקצת בע"פ [ב"ח דלא כב"י]:

באר היטב

(מה) הכתב:    ואם מקצת הפרשה שגורה בפיו מותר לכתוב אותה מקצת בע"פ ב"ח דלא כב"י.


משנה ברורה

(קלג) שגורות בפיו — דהיינו בעת שהוא מתחיל לכתוב מסתמא עדיין אין בקי בקריאתן בע"פ כראוי ובפרט במלא וחסר:


(קלד) מתוך הכתב — או מפי מקריא כדי שלא יטעה. ואם מקצת הפרשה שגורה בפיו מותר לכתוב אותו מקצת בע"פ. ועיין בב"ח שכתב דמ"מ מצוה מן המובחר לכתוב בכל גווני מתוך הכתב:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש