שולחן ערוך אורח חיים לב יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עור שעיבדו שלא לשמו אם יש תיקון לחזור לעבדו לשמו יתבאר בטור יורה דעה סימן רע"א:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(טו) סימן רע"א:    דיכולין לחזור ולתקנו ע"ש ס"ק א' מש"ש.


משנה ברורה

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש