שולחן ערוך אורח חיים לב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

של ראש יכתוב כל אחת בקלף לבדה ושל יד כותבן כולם בקלף אחד:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ד) א':    דכתיב והיו לאות על ידך דמשמע אות אחת כלומר בית אחד.


משנה ברורה

(ו) בקלף אחד — מדכתיב והיה לאות על ידך דמשמע אות אחד כלומר בית אחד וכשם שהוא אות אחד מבחוץ כך יש להיות לכתחלה אות א' מבפנים שתהיה על קלף אחד אבל בש"ר שיש בו ד' בתים צריך שיהי' הפרשיות כתובות בד' קלפים וכ"ז רק לכתחלה וכמו שיתבאר הכל לקמן בסעיף מ"ז. ודע דתש"י צריך להיות ג"כ כתוב דוקא בד' עמודים כל פרשה בעמוד אחר:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש