שולחן ערוך אבן העזר קסט מב


שולחן ערוך

אחר כך מקרין אותה מעמד: "ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל" (דברים כה, ט-י)(דברים כה, ט י). ומצוה לכל העומדים לומר: "חלוץ הנעל", שלש פעמים. ויש אומרים שגם היבמה תאמר כן:

מפרשים

בית שמואל

(מג) ג"פ:    חלוץ הנעל כאבל חלוץ הנעל כמנודה חלוץ הנעל כמורד במצות סיני:

ט"ז

באר היטב

(מה) לאיש:    כ"ף ראשונה דגושה שניה רפויה. ס"ח להר"י אדרבי.


(מו) ג"פ:    חלוץ הנעל כאבל. חלוץ הנעל כמנודה. חלוץ הנעל כמורד במצות סיני.▲ חזור לראש