פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קסט לד

שולחן ערוך

היתה רגלו עקמה לאחור, או הפוכה על צדה, או שמהלך על אצבעות רגליו, אינו חולץ:

מפרשים