שולחן ערוך אבן העזר קנו ג


שולחן ערוך

אפלו היה הזרע גוסס או פצוע ממכות שאי אפשר לו לחיות, פוטר:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש