שולחן ערוך אבן העזר קמ ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמרה לו: התקבל לי גטי או טל לי או יהא לי בידך, כלן לשון קבלה הן.

ויש אומרים דהוא הדין שא לי (ב"י בשם רש"י והמ"מ) או קח לי (ר"י):

מפרשים

בית שמואל

(ג) התקבל לי:    כתב המגיד בשאר לשונות צ"ל לי כמו שא לי אבל שא גיטי אין מספיק לש"ק אבל התקבל גיטי מהני ומ"ש וי"א ה"ה שא לי לכאורה נראה דאין כאן פלוגתא אפי' מאן דל"ג שא לי מ"מ הוא בכלל טול לי ועיין בחושן המשפט ריש סימן קכ"ה בב"י שם כתב בשם הרשב"א טול ושא לשון הולך הוא:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש