פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר צג יז

שולחן ערוך

אשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאה ואמרה: מת בעלי, רצתה נזונית, רצתה נוטלת כתבה. אבל אם אמרה: גרשני בעלי, אינה נאמנת, ונזונית מנכסיו עד כדי כתבתה:

מפרשים

בית שמואל

(כח) אינה נאמנת וניזונת מנכסיו עד כדי כתובתה:    אפי' לדעת הרא"ש שהבאתי רס"ז דס"ל אם גירש את אשתו ולא סילק לה כל הכתובה יש לה מזונות היינו גרושה דראוי ליתן לה הכתובה ועיין בהרא"ש פ"ק ב"מ:


באר היטב

▲ חזור לראש