שולחן ערוך אבן העזר לז ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

האב שנתן רשות לשלוחו לקדש בתו, והלך הוא וקידשה לאחר, ושלוחו קידשה לאחר, איזה מהם שקדם הוו קידושין. ואם אינו ידוע איזה קודם, אסורה לשניהם וצריכה גט משניהם:

מפרשים

חלקת מחוקק

(טו) וצריכה גט משניהם:    ואם רצו א' נותן גט וא' כונס כדלעיל סימן ל"ו סעיף ז':

בית שמואל

(יב) וצריכה גט משניהם:    או א' יגרש וא' כונס כמ"ש בסימן ל"ו:

ט"ז

באר היטב

(יא) משניהם:    או א' יגרש וא' כונס.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש