שולחן ערוך אבן העזר כה ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אסור לשמש בשני רעבון, אלא לחשוכי בנים:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ה) אלא לחשוכי בנים:    באורח חיים סימן ר"מ נתבאר ה"ה שאר צרות שהם כרעבון ושם ובסי' תקע"ד נתבאר דבליל טבילה מותר לכל אדם:

בית שמואל

(ו) אסור לשמש בשני רעבון:    ה"ה שאר צרות כמ"ש באורח חיים סימן תקע"ד ובליל טבילה מותר ועיין דרישה:

ט"ז

באר היטב

(ו) רעבון:    ה"ה שאר צרות. ובליל טבילה מותר אחרונים עיין באורח חיים סימן תקע"ד.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש