שולחן ערוך אבן העזר כה ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אסור לאדם לשמש מטתו לאור הנר, ואפילו על ידי האפלת טלית. הרי שהיתה שבת ולא היה לו בית אחר והיה הנר דלוק, לא ישמש כלל. וכן אסור לשמש מיטתו ביום, שעזות פנים היא לו (ועיין באורח חיים סימן ר"ם סעיף י"א וסימן שט"ו סעיף א'):

מפרשים

חלקת מחוקק

(ד) והיה הנר דלוק לא ישמש כלל:    אם אין לו כלי לכפות על הנר:

בית שמואל

(ה) אפילו על ידי האפלת טלית:    אא"כ בהפסק מחיצה ואז אפילו מאיר מותר אם מאפיל בטלית כמ"ש באורח חיים ואם מאיר אור הלבנה דרך החלון מותר כ"כ בשל"ה מיהו צריך האפלת טלית, ואם הנר בחדר אחר ומאיר בחדר זה מותר לשמש כמ"ש באורח חיים סימן תר"י ואפשר דצריך האפלת טלית, בית שיש בו ספרים אסור לשמש כמ"ש באורח חיים ואם יש מחיצה גאטי"ר לפני הספרים פסק בתשו' ש"א סי' קי"ט דאסור כי ערוה בראיה תליא ועדיין נראו הספרים מיהו בכסוי כל דהוא סגי וא"צ מחיצה:

ט"ז

באר היטב

(ה) טלית:    אא"כ בהפסק מחיצה ואז אפילו מאיר מותר אם מאפיל בטלית כמ"ש בא"ח. ואם מאיר אור הלבנה דרך החלון מותר כ"כ בשל"ה. מיהו צריך האפלת טלית. ואם הנר בחדר אחר ומאיר לחדר זה מותר לשמש כמ"ש באורח חיים סימן תר"י. ואפשר דצריך האפלת טלית. בית שיש בו ספרים אסור לשמש ואם יש מחיצת גאטי"ר לפני הספרים פסק בתשובת שער אפרים סימן קי"ט דאסור כי ערוה בראיה תליא ועדיין נראו הספרים. מיהו בכיסוי כל דהו סגי וא"צ מחיצה ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש