שולחן ערוך אבן העזר י ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המוציא את אשתו מפני שרואה דם בכל עת תשמיש, לא יחזור:

מפרשים

 

חלקת מחוקק

(ה) שרואה דם בכל עת תשמיש:    כאן לא כ' פלוגתא דבסמוך צריך שיאמר לה דמאחר דאסורה לי ברואה ג"פ סתמו כפירושו (ר"ל דהוי כאלו אמר לה) וכמו שכתב המגיד משנה בשם הרמב"ן והרשב"א (פ"י ה' גירושין):
 

בית שמואל

(ח) שרואה דם:    כתב המגיד שם בשם הרמב"ן ורשב"א אפי' לא אמר מפני כך הוא מגרש אותה הוי סתמא כפירושו כיון דא"י לשמש עמה כלל, וסתמא כפירושו כאן היינו כאלו אמר מפני כך הוא מגרש אבל לא הוי כפירש וכפלי דא"כ אפילו לא יחזי' אותה אסור תו':
 

באר היטב

(ו) תשמיש:    כאן לא כתב פלוגת' דבסמוך דצריך שיאמר לה וכו' דמאחר דאסורה לו ברואה ג"פ הוי כאלו אמר לה. פוסקים.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש