פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר יז מ

שולחן ערוך

אשה אומרת לא מת ושתי נשים אומרות מת, הרי זו תינשא, וכן אם אמרו י' נשים לא מת וי"א נשים אומרות מת, הרי זו תינשא, שאין אומרים שנים כמאה אלא בעדים כשרים, אבל בפסולים הלך אחר הרוב, בין להקל בין להחמיר:

מפרשים

בית שמואל

(קכה) ה"ז תנש':    אפילו אם לא התירוה מותרת להנש'. הרא"ש:


(קכו) שאין אומרים שנים כמאה אלא בעדים כשרי':    ואם מאה אומרים מת ושנים אומרים לא מת לא תנשא ותצא אא"כ אם נשאת לא' מעדי', ואם שנים אומרים מת וג' אומרים לא מת מ"מ אם נשאת לא' מעדי' לא תצא אבל בקרובים אם ב' אומרים מת וג' אומרים לא מת אפילו אם נשאת לאחד מעדי' תצא:


באר היטב

(קכו) תנשא:    אפילו אם לא התירוה הרא"ש.


(קכז) כשרים:    ואם מאה אומרים מת ושנים אומרים לא מת לא תנשא ותצא אא"כ נשאת לא' מעידיה ואם שנים אומרים מת וג' אומרים לא מת מ"מ אם ניסת לא' מעידיה לא תצא. אבל בפסולי עדות אם ב' אומרים מת וג' אומרים לא מת אפי' אם ניסת לא' מעידיה תצא בה"י ב"ש.▲ חזור לראש