שולחן ערוך אבן העזר ב ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא ישא בחור זקנה, ולא זקן ילדה, שדבר זה גורם לזנות:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יא) שדבר זה גורם לזנות:    עיין בספר חסידים סי' (שעט) שאין אסור בדבר אם היא מתרצה לכך (ומביא שם מעשם שבתולה אחת נשאת לזקן אשר היא היתה חפיצה בו ויצאו מהם בנים תלמידי חכמים):

בית שמואל

(כא) ולא זקן ילד':    כתב בח"מ אם היא מרוצה לישא אותו מותר:

ט"ז

באר היטב

(טז) ילדה:    דוקא כשאינה חפיצה בו אבל כשהיא חפיצה בו מותר ס"ח סי' שע"ה וכ"כ ח"מ.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש