שו"ת
שו"ת שאגת אריה

אשר חיבר הארי הגדול שבחבורה. שר התורה. מאיר עיני חכמים בפלפול עמוק וסברה ישרה. לאמיתה של תורה. גאון הגאונים. עוצם חריפתו ובקיאתו כאחד הראשונים
מאור הגולה
כבוד מוהר"ר אריה ליב ראש ישיבה בן הגאון מהו' אשר זללה"ה. בעל המחבר ספר טורי אבן וגבורות ארי אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק מיץ המעטירה.

נוסח השער דפוס תרכ"ט

הקדמהאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקג


ספר זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה