שיחה:שאגת אריה

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

רבי אריה ליב ברבי אשר, אב"ד מיץ, בעל השאגת אריה. נולד בשנת ה' תנ"ה. נפטר כ"ח תמוז ה' תקמ"ה. מגדולי התורה בדורותיו. נולד לאביו רבי אשר אב"ד וויזין, חריף נפלא, עוקר הרים וטוחנם זה בזה, בעל סברה ישרה ובעל מוח כביר. ירד לעומקה של ההלכה והעלה פנינים יקרות ושיבצן בספריו הנפלאים. צדיק תמים, מימיו לא נשא פנים לאיש.

בתחילה שימש ברב בעיר מינסק, וכהיותו מטבעו איש אמת לא יכול להשלים עם פרנסי הקהלה ועם מעשיהם, ונאלץ לעזוב את העיר. במקומו הושיבו את רבי רפאל הכהן בעל תורת יקותיאל.

לר' אריה ליב לא היה במה להתפרנס, וחזר לארץ מולדתו והתפרנס ממלמדות. לאחר זמן נתמנה לאב"ד בעיר וולוז'ין, שם ניהל ישיבה גדולה והעמיד תלמידים הרבה, ביניהם הגאון רבי חיים מוולוזין, אחיו רבי שמחה.

חזרה לדף "שאגת אריה".