רש"י על תהלים קלז ג

<< | רש"י על תהליםפרק קל"ז • פסוק ג' |
א • ב • ג • ה • ו • ז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ותוללינו שמחה" - מיני כלי זמר על שם שתולין אותם, כך פירשו מנחם, ותוללינו שמחה ותוללינו של שמחה ויש לפתור תוללינו אויבינו שהם מהוללים ומשטים בנו לשון ומהוללי בי נשבעו (לעיל קב)