רש"י על תהלים קלז ה

| רש"י על תהליםפרק קל"ז • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אם אשכחך ירושלים" - כנסת ישראל אומרת כן